UNIJABETON d.o.o.

PUNI NAZIV: UNIJABETON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
ADRESA: 10000 Zagreb, Čulinečka 271
OIB: 46520613235
TELEFON: 01/2455598
TELEFAX: 01/2455725
DJELATNOST: Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo